உலோக ஊசி

  • உலோக ஊசி

    உலோக ஊசி

    பகுதி பெயர்: உலோக உட்செலுத்துதல் நுட்பம்: உலோக ஊசி அளவுகள்: தேவைக்கேற்ப பேக்கிங்: OPP பை அல்லது பெட்டி, அட்டைப்பெட்டி, மரப் பெட்டி குறிப்புகள்: பொருள், பூச்சு, அளவுகள் தனிப்பயனாக்கக்கூடியவை