धातु इंजेक्शन

  • धातु इंजेक्शन

    धातु इंजेक्शन

    भागको नाम: मेटल इन्जेक्सन टेक्निक: मेटल इन्जेक्सन साइजहरू: आवश्यकता अनुसार प्याकिङ: OPP झोला वा बक्स, कार्टन, काठको केस टिप्पणीहरू: सामग्री, समाप्त, आकारहरू अनुकूलन योग्य छन्