Indawo yokusebenza

Inkampani

Ihhovisi

Hot Forging

Ukungasho lutho

I-CNC Lathe 1

I-CNC Lathe 2

I-CNC Lathe 3

Ukugxiviza

I-Tread Rolling

Cold Forging

Ukupakisha

Ukwelashwa Kwamanzi Angcolile