tilpasset fastgørelsesorgan

Tilpassede bolt, skrue, møtrik osv